Kategória: Obchod

Individuálne podnikateľ, pokiaľ je to nutné(Zmena názvu, krstné meno, druhé meno, číslo pasu dát, bydlisko, pridať alebo odstrániť kódy NACE), by sa mali vzťahovať k finančnému úradu s prihláškou a ...

1 2 ... 30