Kategória: Copyright

Ruská legislatíva stanovujezoznam činností, ktoré podliehajú licenčnému konaniu (kapitoly 1 článku 17 spolkového zákona "o licenciách niektoré druhy činností"). Napríklad sa jedná o súkromné ​​bezpečnostné činnosti, medicína či výrobu liečiv. ...