Kategória: Trestné právo

Koncepčný Zariadenie modernej jurisprudencievysoko rozvinutý. Na účely klasifikácie trestných činov v oblasti občianskeho, trestného a správneho práva predstavil poňatie celých kategórií s odlišnými charakteru aktov odlíšiť ...