Téma: Dane

Dane - povinné pravidelné odvody dorozpočty, ktoré platia ako podnikatelia - právnické osoby a občania, ktorí sú fyzickými osobami. Dane tvoria značnú časť vládnych príjmov a ...

Povinné a bezdôvodné platby spomínanéDane uvalené na podniky i jednotlivcov na účely financovania štátnych alebo obecných vzdelávacích inštitúcií. Daň z platobných lehôt sa riadia ustanoveniami daňového poriadku ...

CO USRLE

podľa
|

S rozvojom podnikania a obchoduČinnosti, ktoré boli úradne povolené na konci 80. rokov, udržať existujúce podniky a podnikateľov sa stala jedným z naliehavých úloh, ktoré stoja pred ...