Kategória: Pripojenie

odpojenie

podľa
|

Pripojenie k internetu - to je váš prístupový kanál k internetu. To môže byť vykonané cez modem, prístupový bod bezdrôtové pripojenie k internetu, rovnako ako cez kábel pripojený k počítaču. ...

Medzi užívateľmi world wide area networkUrčite tam bude tých, ktorí sú nespokojní s rýchlosťou pripojenia. Tieto dlhé čakacie sťahovanie stránok môže niekedy viesť k pocity nenávisti k poskytovateľovi internetových služieb. Ale bolo to ...

1 2 ... 12