domov / Dovolenka a cestovanie / ostatné / Ako vyplniť vozidlá číslo forma 1 TP ročne

Ako vyplniť vozidlá číslo forma 1 TP ročne

/
68 pohľady

Ako vyplniť vozidlá číslo forma 1 TP ročne</a>

Formulár TR-1 (truck) - ročne sú povinní predložiť všetky právnické osoby, ktoré používajú poľnohospodárskych vozidiel, či už vlastné alebo nájomné / prenájom.

V prípade, že spoločnosť má vo svojej súvahe diaľnici, je tiež táto forma.

budete potrebovať

 • Formulár TR-1 (vozidlá) - rok

inštrukcia

  1

Na titulnej strane formy organizácie pripojí svoj názov (full a short) a poštovú adresu, vrátane PSČ. V dolnej časti stránky udáva kód Enterprise.

  2

Oddiel 1.1, všetky vykazujúce jednotky označené údajmi o dostupnosti vlastného vozového parku na konci roka. Ktorá sa má registrovať vozidiel všetkých typov, činí, modelov a ich modifikácií, bez ohľadu na technický stav vozidiel a miesto nachádza. Samostatné linky sú navrhnuté tak, aby nákladné vozne, v závislosti na kapacite a type použitých topliva- autobusov, v závislosti od typu osobného cars- topliva- pick-upy a spolujazdca furgonov- prívesy a návesy, ako aj špeciálne vozidlá, medzi ktoré patrí vozidiel vybavených špeciálnym vybavením pre iné ako prepravu tovaru alebo osôb (napríklad hasičské autá, pohrebné vozidlá, autá pre zber, atď) účel. Takmer všetky druhy dopravy musí byť uvedený celkový počet a počet technicky prevádzkyschopných vozidiel, ktoré nie je v oprave a nie sú určené na spisaniyu- aj kusových zásielok / passazhiropodemnost zariadení a satelitné navigačné zariadenia (GLONASS / GPS).

  3

Oddiel 1.2 informácie o vozidle, sa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o prenájme. Samostatné počty sú vyhradené pre vozidlá prenajatého a transport, prenajaté. Obaja nájomcovi a prenajímatelia uvedený vždy celkový počet príslušných jednotiek dopravy a ich kapacity / sedenie, samostatne pridelenie počtu vozidiel prijatých (vzdal) o pôžičku od súkromných osôb. Všetky podrobnosti sú uvedené oddelene pre rôzne druhy dopravy. Ich zoznam je uvedený na formulári.

  4

Oddiel 1.3 musí obsahovať informácie o použití vozidla ako celku, a to ako vlastné aj prenajaté. Applied indikátor "auto-day." Za riadok "Zostaň vozy k dispozícii podniku", tento údaj sa vypočíta sčítaním po všetky dni svojho pobytu v spoločnosti každého vozidla v priebehu vykazovaného roka. Pre linky "Zostaň v aute" auto-dni sú určené sčítaním počtu vozidiel postavených na trati pre každý deň v roku.

  5

V § 2 sa počet vlastných bankoviekautá (samostatné nákladné a osobné automobily), v závislosti od dĺžky ich pobytu v prevádzke odo dňa vydania podľa údajov výrobcu.

  6

Oddiel 3.1 všetky spravodajské organizácie uvádza údaje o nákladné automobily: Koľko bolo prepravovaný tovar, celkovom obrate a počtu najazdených kilometrov. Prideľované oddelene ukazovatele výkonnosti uskutočňované na komerčnom základe priania zákazníka. Údaje o náklade a obrate nákladu prezentované vec je táto činnosť pre spoločnosť základne alebo nie. Do úvahy iba preprava na verejných komunikáciách, takzvaná technologická doprava (v areáli) vziať do úvahy.

  7

Oddiel 3.2 špecifikuje cestujúcich, počet cestujúcich a počet najazdených kilometrov v osobnej doprave, ak vôbec, aktivita v organizácii bol.

  8

Oddiel 4 je daný finančnej výkonnosti,Tu sú uvedené príjmy a výdavky podniku z prevádzky avtotrasporta, osobitne pre každý druh skupinu. Výnosy z prenájmu (leasing) sa nepovažujú za príjmy z prevádzky.

  9

A konečne, časť 5 je vyplnený s organizáciami, ktoré majúzo zostatku na cestách. Udáva celkovú dĺžku cesty na začiatku a na konci roka, je pridelené oddelene od dĺžky ciest dláždených a vylepšených povrch.

  10

Formulár TR-1 (vozidlá) - rok musí byť podpísaná osobou zodpovednou za poskytovanie štatistických správ. Zvyčajne sa jedná o vedúci podniku.

Ako vyplniť vozidlá číslo forma 1 TP ročne To bol naposledy upravený: 21.mája 2017 podľa qiesoorx
Je to hlavná vnútorná nádoba text päty