domov / veda / matematika / Ako nájsť súčet dĺžok hrán kocky

Ako nájsť súčet dĺžok hrán kocky

/
218 pohľady

Ako nájsť súčet dĺžok hrán kocky</a>

Cube - Polyhedron je pravidelný tvar sa rovnaký tvar a veľkosť plôšok, ktoré predstavujú štvorca.

Z toho vyplýva, že pre jeho stavbu, a pre vysporiadanie všetkých súvisiacich parametrov stačí poznať iba jednu hodnotu.

Pretože je možné pre výpočet objemu, plochy každého povrchu, celý povrch, dĺžku uhlopriečky dĺžky alebo rebier súčet dĺžok všetkých hrán kocky.

inštrukcia

  1

Spočítať počet hrán kocky. V tento objem figuruje šesť strán, ktoré určuje iný názov - právo šesťhrany (hexa znamená "šesť"). Na obrázku šiestich štvorcových plôch môžu byť len dvanásť rebrá. Vzhľadom k tomu, všetky aspekty - je rovnakej veľkosti štvorca, potom je dĺžka všetkých hrán sú rovnaké. Takže nájsť celkovej dĺžky všetkých hrán, je nutné poznať dĺžku jednej hrany a zvýšiť svoje dvanásťkrát.

  2

Vynásobte jednu dĺžku hrany Kuba (A) pre dvanásť pre výpočet dĺžky všetkých hrán Kuba (L): L = 12 lowast-A. To je najjednoduchší možný spôsob, ako určiť celkovú dĺžku hrany pravého šesťstena.

  3

V prípade, že dĺžka jedného okraja Kuba nie je známe, ale to má povrchovú plochu (S),dĺžka jedného okraja môžu byť vyjadrené ako druhá odmocnina z jednej šestiny plochy. Pre zistenie dĺžky všetkých hrán (L), získané týmto spôsobom musí byť zväčšené dvanásťkrát, čo znamená, že vo všeobecnosti, vzorec bude vyzerať napríklad takto: L = 12 & lowast- radic- (S / 6).

  4

Ak viete, že množstvo Kuba (V), je dĺžka jednej zo svojich strán môže byť stanovenáako kubický koreň tejto známej hodnoty. Potom dĺžka všetkých plôch (L) pravidelného štvorstena bude dvanásť kubický koreň objemu je známa: L = 12 lowast - & Radic-V?.

  5

Ak poznáte dĺžku uhlopriečky Kuba (D), potom nájsť hodnotu jedného rebraby mala byť rozdelená podľa druhej odmocniny z troch. Dĺžka rebier (L) v tomto prípade možno vypočítať ako súčin počtu dvanásť týmto koeficientom dĺžky uhlopriečky odmocniny z troch: L = 12 & lowast-D / & Radic-3.

  6

Ak poznáme dĺžku polomeru vpísanej do kocky gule (r), bude dĺžka jednej plochy sa rovná polovici tejto hodnoty, a celková dĺžka všetkých rebier (L) - toto množstvo sa vynásobia šesťkrát: L = 6 & lowast-R.

  7

Ak je dĺžka nie je známa polomer vpísanej, aOhraničený gule (R), je dĺžka jedného okraja je definovaný ako podiel dvojnásobku polomeru druhej odmocniny z troch. Potom dĺžka rebier (L) sa rovná dvadsiatimštyrom dĺžky polomeru delená druhou odmocninou troch: L = 24 & lowast-R / a Radic-3.

Ako nájsť súčet dĺžok hrán kocky To bol naposledy upravený: 21.júna 2017 podľa tevsoacl
Je to hlavná vnútorná nádoba text päty