domov / Dovolenka a cestovanie / ostatné / Ako vyhrať súdny spor

Ako vyhrať súdny spor

/
97 pohľady

Ako vyhrať súdny spor</a>

Najistejšie spôsob, ako vyhrať súdny spor - požiadať o pomoc dobrého právnika.

Pokiaľ z finančných alebo iných závažných dôvodov si dovoliť nemôže, riadiť sa pokynmi o tom, ako vyhrať prípad na súde.

inštrukcia

    1

Zistiť, čo súd musí vziať do úvahy vašebusiness. V prvej fáze je dôležité určiť súd príslušný na riešenie vášho prípadu, inak uplatnil nárok vám bude vrátená bez ohľadu.
V Ruskej federácii, súdy všeobecnéPríslušnosť a rozhodcovským súdom. Rozhodcovským súdom riešenie prípadov týkajúcich sa podnikania a ďalšie ekonomické aktivity osôb, ktoré sú v spore. Príslušnosť rozhodcovských súdov je stanovená v kapitole 4 Zákonníka rozhodcovského konania (APC RF).
Medzi menej závažné prípady uvedenéprávomoc sudcov. Sudcovia prípadov Peace počuť vyplývajúce z rodinného práva na niektoré výnimky stanovené zákonom, majetkové spory s cenou pohľadávky do 50.000 rubľov a ostatných prípadoch je rozsah, ktorý je definovaný v článku 27 Občianskeho súdneho poriadku (CPC RF). Väčšina ostatných občianske konania prerokúva okresný všeobecných súdov. Jurisdikcie a miesto konania prípadoch k všeobecných súdov opísaných v kapitole 3 CPC RF.

    2

Naučte sa procesné predpisy. Ak je váš prípad spadá do právomoci rozhodcovského súdu, všetky otázky vzťahujúce sa na predloženie nároku, a účasť na pojednávaní, sa riadi podľa Arbitrazh poriadku. Ak je váš prípad je príslušný na prejednanie súdu jurisdikcie generála, vrátane sudcu, v budúcnosti by sa malo riadiť normami CPC RF.

    3

Určiť predmet dôkazu a pripraviťdôkazné základ. Evidencia Item - je súborom faktov, ktoré je potrebné dokázať vyhrať konkrétny prípad. Ruskí súdne konanie, zásada sporného konania, to znamená, že každý účastník je povinný preukázať okolnosti, na ktoré sa odvoláva. Napríklad, keď si podať žiadosť o odškodnenie za morálnu ujmu, budete musieť preukázať svoje fyzické aj duševné utrpenie. Dôkazy možno použiť dokumenty, svedectvá, vysvetlenie strán, znalecké posudky, audio a video materiály a podobne, ktoré sú dostupné bez porušenia zákona. V tomto prípade žiadny dôkaz nemá vopred stanovenú silou.

    4

To je pravda, urobil vyhlásenie k súdu. požiadavky na formu a obsah reklamácie sú uvedené v článku 131 Občianskeho súdneho poriadku (CPC RF) a článku 125 zákonníka rozhodcovského konania (APC RF). Žaloba priložiť doklady, ktorých zoznam je stanovená podľa procesného práva. Uhradiť štátny poplatok. Štát veľkosť povinnosť sa líši podľa kapitoly 25,3 dielov 2 daňového poriadku.

    5

Zúčastniť sa všetkých súdnych pojednávaní astarostlivo skúmať dôkazy predložené námietky. Predložiť súdu svoje posúdenie týchto dôkazov, a to buď písomne ​​alebo záznam v registri trestov. V prípade potreby poskytnúť ďalšie dôkazy na vyvrátenie dôkazov o opačnú stranu.

Ako vyhrať súdny spor To bol naposledy upravený: 21.mája 2017 podľa lebpaecw
Je to hlavná vnútorná nádoba text päty